znajdzpsychologa.charaktery.eu

Jesteś psychologiem? Nie ma Cię w naszej bazie? Zarejestruj się!


Robert Kowalczuk & Zespół
Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

Częstochowa jest miastem, gdzie istnieje wiele miejsc i gabinetów specjalistycznej pomocy. Wierzymy jednak, że jeśli potrzebny jest Państwu dobry specjalista, to znajdą go Państwo właśnie w naszej Pracowni. Od 1997roku pracujemy jako zespół terapeutyczny, co pozwala proponować naszym pacjentom dobrą i kompleksową formę usług.
Mamy w zespole wysokiej klasy specjalistów – dobrych psychologów, psychoterapeutów, terapeutów. Prowadzimy w Częstochowie ośrodek, w którym świadczymy najwyższej jakości usługi terapeutyczne. Naszymi pacjentami są zarówno osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci. Nasi dobrzy i skuteczni specjaliści prowadzą również terapie dla par. Ufamy, że każda zgłaszająca się do nas osoba odnajdzie dzięki naszym umiejętnościom, wiedzy i doświadczeniu swój potencjał oraz otrzyma wsparcie, aby rozwiązać własne problemy.

Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji powstała w 1997 r. W naszej pracy opieramy się na wielomodalnym podejściu do potrzeb pacjentów poprzez współpracę psychoterapeutów prezentujących różne uznane nurty praktyki terapeutycznej. Jako ośrodek psychoterapeutyczny i szkoleniowy, skupiamy profesjonalistów z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach.

Zgłaszając się do pracowni jest konsultowany indywidualnie. Następnie po wspólnym podjęciu decyzji rozpoczynamy odpowiednią formę pomocy przy zachowaniu tajemnicy terapii. Zawarcie zasad pomocy z pacjentem jest gwarancją w pomaganiu dzieciom, młodzieży, dorosłym indywidualnie. Pracujemy z dorosłymi pacjentami z różnego rodzaju rozpoznaniem: z grupy nerwic, zaburzeń emocjonalnych, osobowościowych, depresji.

Pomagamy również tym, którzy przechodzą problemy małżeńskie, wychowawcze i rodzinne oraz problemy wieku dojrzałego i dojrzewania. Zajmujemy się również pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że pacjenci, którzy korzystają z naszej pomocy , polecają nas swoim przyjaciołom i rodzinie, a także sami wracają do nas kiedy potrzebują pomocy .

Pracownia ma stały i powiększający się zespół współpracowników, którzy są członkami towarzystw psychologicznych, psychiatrycznych i seksuologicznych,mediacyjnych takich jak: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Stowarzyszenie Mediatorów, . Specjaliści dbając o najwyższą jakość usług, stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych, szkoleniach podyplomowych i superwizji swojej pracy.

Pracownia proponuje także różnego rodzaju szkolenia, które pozwalają rozwijać zdolności i kształtować nowe umiejętności z korzyścią dla siebie i swej skuteczności zawodowej.JEŚLI POTRZEBNY JEST DOBRY PSYCHOLOG, PEDAGOG,NEUROLOGOPEDA


Częstochowa jest miastem, gdzie istnieje wiele miejsc i gabinetów specjalistycznej pomocy. Wierzymy jednak, że jeśli potrzebna jest Państwu dobra Poradnia, to znajdą ją Państwo u nas . Pracujemy jako zespół , co pozwala proponować naszym pacjentom dobrą i kompleksową formę usług.
Mamy w zespole wysokiej klasy specjalistów ,  którzy świadczą najwyższej jakości usługi.Naszymi pacjentami są zarówno osoby dzieci, młodzież jak i dorośli. Ufamy, że każda zgłaszająca się do nas osoba odnajdzie dzięki naszym umiejętnościom, wiedzy i doświadczeniu swój potencjał oraz otrzyma wsparcie, aby rozwiązać własne problemy i trudności.


Szanowni Państwo,

witamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Kowalczuk & Zespół , stworzonej aby pomagać dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom.
Działamy jako niepubliczna placówka zarejestrowana w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Posiadamy wpis do Ewidencji Działalności Oświatowej pod nr ED-II.4430.17.2015 pozycja nr 361

Oferujemy kompleksową diagnostykę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i neurologopedyczną.
Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, określeniu przyczyn trudności w nauce, test inteligencji i inne.

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę poradni jest Katowickie Kuratorium Oświaty z delegaturą w Częstochowie.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

W naszej pracy dbamy o rzetelność, dyskrecję oraz przyjazną atmosferę.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz specjalistami.

Dyrektor Poradni
Robert Kowalczuk

www.specjalisci.orgNasza Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie:


• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
• spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą
• zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
• opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysleksji)
• dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
• przyjęcia ucznia Gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
• przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
• udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli  Gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły Gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły Gimnazjum, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
• opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
• objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
• objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.

*ustalenie lateralizacji


Kwalifikacje

Lata praktyki: 1997r
Rok ukończenia: 1997

Finanse

Metody płatności: Gotówka, Przelew
Średni koszt (za sesję): 100
Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Robert Kowalczuk & Zespół Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Robert Kowalczuk & Zespół Dąbrowskiego 41 lok 5,
42-200 Częstochowa
505-008-694
www.zespolpip.pl
zobacz na mapie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Kowalczuk & Zespół Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Kowalczuk & Zespół Dąbrowskiego 41 lok 5,
42-200 Częstochowa
Telefon: 505-008-694
www.specjalisci.org

Pomaga w problemach

 • Aborcja
 • ADHD
 • Adopcja
 • Agresja
 • Alkoholizm
 • Autyzm
 • Choroba alkoholowa
 • DDA
 • Depresja
 • Lęk (nerwica)
 • Mobbing
 • Moczenie się
 • Mutyzm
 • Problemy wychowawcze (z dziećmi)
 • Rozwód (ewentualnie ponowne małżeństwo)
 • Samotność
 • Zdrada
 • Nieśmiałość
 • Niska samoocena
 • Osobowość
 • Przemoc
 • Problemy par
 • Zaburzenia psychiczne
 • Samookaleczanie
 • Schizofrenia
 • Stres
 • Tiki
 • Uzależnienie
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zdrowie psychiczne
 • Zespół Aspergera
 • Żałoba

Specjalista

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Psychiatra
 • Terapeuta uzależnień
 • Psycholog kliniczny
 • Doradca
 • Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
 • Terapeuta

Inne

 • Pracuje z dziećmi
 • Pracuje z dorosłymi
 • Pracuje z parami
 • Pracuje z rodzinami
 • Pracuje z młodzieżą

Kontakt z psychologiem